Vi är en av nordens ledande leverantörer av kolprodukter, legeringsämnen, metaller och legeringstråd.

Carbomax kundinformation kopplat till effekter av pandemin COVID-19

Pandemin COVID-19 orsakar stor oro och osäkerhet i väntan på hur det kan komma att påverka oss både lokalt, nationellt och globalt. Vi står gemensamt inför en enorm utmaning, både vad gäller Coronas direkta effekter och risk för accelererad smittspridning. Dessutom är påverkan på världsekonomin, konjunktur och industriproduktion dramatisk och samtidigt svår att bedöma i omfattning och tidsutsträckning.

Läs mer
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
 

Kontakta oss nu