Affärsidé

Affärsidé

Carbomax tillverkar, lagerhåller och levererar rätt kolprodukter och legeringar i rätt tid till den metallurgiska industrin i norra Europa. Vi hjälper kunderna att återvinna restprodukter från branschen för att begränsa miljöpåverkan och behovet av jungfruliga råvaror.

Vision

Carbomax produkter och tjänster skall bidra till att skapa en hållbar och konkurrenskraftig metallurgisk industri i Norra Europa.