Briketter och Blandningar

Carbomax tillverkar både råvarubriketter, t.ex. av fines av FeSi, FeCr, SiC och MoO3, men framför allt tillverkar vi kundunika briketter baserat på kundens egna restprodukter t.ex. glödskal, slipspån, stoft och detta kan ske med eller utan tillsats av andra råvaror.

Carbomax har miljötillstånd att hantera och brikettera både ”vanligt” avfall och farligt avfall.

Ta kontakt med Carbomax för en fortsatt diskussion.