Carbomax kundinformation kopplat till effekter av pandemin COVID-19

Pandemin COVID-19 orsakar stor oro och osäkerhet i väntan på hur det kan komma att påverka oss både lokalt, nationellt och globalt. Vi står gemensamt inför en enorm utmaning, både vad gäller Coronas direkta effekter och risk för accelererad smittspridning. Dessutom är påverkan på världsekonomin, konjunktur och industriproduktion dramatisk och samtidigt svår att bedöma i omfattning och tidsutsträckning.

Vi på Carbomax följer noggrant utvecklingen av COVID-19 och har vidtagit ett stort antal försiktighetsåtgärder för att säkra vår verksamhet. Vårt mål är att i största möjliga utsträckning undvika eventuella störningar i vår produktion och löpande leveranser. Ännu så länge fortlöper verksamheten på ett tryggt sätt, men vi är ödmjuka och inser med stor tillförsikt att situationen kan komma att förändras snabbt.

Vår krishantering

Carbomax krisledning har riskbedömt och vidtagit alla tillämpliga försiktighetsåtgärder enligt rekommendationer från Svenska Folkhälsomyndigheten och WHO. Bland annat kan vi med hjälp av distansarbete, digitala möten och kontinuerlig telefonkontakt hålla hela verksamheten igång. Vidare slussas chaufförer in utan direktkontakt med vår personal, samtidigt som personal som måste vara på plats går in via utsedd personalingång och instrueras att hålla rekommenderade avstånd och mycket god handhygien.

Säker logistik

Vi har daglig kontakt med våra transportörer och leverantörer för att ständigt vara uppdaterade kring utvecklingen. Belastningen vid aktuella gränskontroller, tullar och hamnar följs mha digitala verktyg. Utifrån det säkrar vi de flöden som behövs och kan hålla våra intressenter uppdaterade med information om eventuella förändringar.

Försiktighetsåtgärder

Vi på Carbomax anstränger oss till det yttersta för att kunna stötta våra viktiga kunder när det gäller leveranser av kol, metaller och legeringar oavsett hur det ser ut framgent. Därför behöver vi er hjälp och bästa bedömning för att begränsa negativa framtida effekter med för lite eller för mycket material på lager.

  1. Tänk över era behov inför Q2
  2. Carbomax kommer att noggrant behöva följa upp att överenskomna tonnage tas ut per Q2:s slut, för att ha kontroll på vår finansiella situation
  3. I undantagsfall kan vi godta senare uttag av överenskommet tonnage mot ersättning för ränta och lagerhållning (0,75% per påbörjad månad)
  4. Om ni i existerande längre avtal, redan nu ser kraftig förändring av kommande tonnage, ber vi er diskutera lösning på detta omedelbart med respektive kundansvarig hos Carbomax

För Carbomax är det nödvändigt med löpande tät kontakt om kommande leveranser och eventuellt förändrade produktionsnivåer hos er. Detta för att i största möjliga mån reducera risker, som i förlängningen kan äventyra vår framtida konkurrenskraft som leverantör.

Tillsammans tar vi oss igenom den här utmanande situationen.

Jag hoppas på er förståelse och har ni synpunkter eller kommentarer är ni varmt välkomna att kontakta mig direkt.

Var rädda om er och era närmaste!

Catharina Lindgren
Vd Carbomax

Instruktion för besökare (PDF)

Instruction for visitors (PDF)