Lyckat kund- och leverantörsseminarium

I maj genomförde vi vårt kund- och leverantörsseminarium, Nordic Alloy Seminar.  Detta har blivit ett viktigt tillfälle för våra kunder och leverantörer att mötas och diskutera den senaste utvecklingen på marknaden. I år hade vi dessutom två föredrag som ramade in träffen på ett förträffligt sätt. Dels Anna-Karin Nyman från Jernkontoret, som pratade om den svenska stålindustrin konkurrenskraft och utveckling. Dessutom gav Martin Jansson från Handelsbanken återigen ett annat intressant perspektiv när det gäller råvaror och konjunktur i allmänhet och med Kina i åtanke i synnerhet. I övrigt kunde vi konstatera att i princip alla föredragshållare nämnde den kommande elbilsrevolutionen och dess påverkan på råvarutillgång och -priser.