Miljö

Miljöfrågorna är en av våra stora utmaningar, på Carbomax arbetar vi ständigt med att optimera våra processer för att använda råvarorna så effektivt som möjligt – vi är certifierade enligt ISO 14001

Att använda kol har stor miljöpåverkan och både kol och legeringar är ändliga råvaror, men samtidigt nödvändiga element vid framställning av järn och stål. Kolet har flera funktioner vid metallframställning, reduktion av oxider, skumning av slagg och korrigering av kolhalten. Användningen av järn och stål är nödvändigt  för att sprida välfärd till världens alla hörn, men det gäller att utnyttja kol och legeringar på bästa sätt och hela tiden bli effektivare. Carbomax utnyttjar alla fraktioner av råvarorna, vilket ger en bättre hushållning med naturresurserna.  Carbomax briketteringsanläggning möjliggör även en effektivare återvinning av flera avfallsslag som faller inom järn- och stålindustrin.

En annan viktig miljöfråga är transporterna, där vår strategiska placering vid Mälaren gör det möjligt att importera stort tonnage med fartyg och begränsa lastbilstransporterna. Carbomax har identifierat de mest betydande miljöaspekterna vid vår verksamhet och dessa är stoftspridning och koldioxidutsläpp från produktionsprocessen samt koldioxidutsläpp från transporten av råvaror. Vi söker ständigt efter förbättringar och försöker göra vad vi kan för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan.