NKI-resultat 2018

Som många av våra kunder redan fått höra, har vi nyligen fått resultat från årets mätning av NKI (Nöjd-Kund-Index), som genomfördes före sommaren med hjälp av en extern partner. Mätningen är den tredje Carbomax genomför och den första sedan sammanslagningen av Carbomax och AB Ferrolegeringar förra året. Resultatet är på tiondelen lika högt som senast, nämligen 81,0. Ett resultat vi är mycket nöjda med. Det finns för få andra bolag för oss att jämföra oss med, så vi sneglar lite på Svensk Kvalitetsindex som gör mätningar varje år och över ett stort antal branscher. Deras medelvärde för 2017 landar på 67 i snitt och de betecknar ett resultat över 75 som ”mycket bra”. Helt klart är vi nöjda, men vi är medvetna om att det krävs fortsatt maximal ansträngning för att bibehålla denna nivå.

Vill du veta mer om hur vi genomförde undersökningen, kontakta André Ulmgren, Carbomax.