Nominering till Miljö- och klimatpriset

Den 24 november 2021

Carbomax har blivit nominerad till årets Västmanlands miljö- och klimatpris, med motiveringen: ”För att de som första företag i landet storskaligt renar vatten via en restprodukt från stålindustrin”.

Carbomax vision är att vara en självklar partner för en hållbar nordisk stålindustri. Vi vill skapa miljönytta genom nära samarbeten med kunder och leverantörer och hitta bästa möjliga användning för deras sidoströmmar.

Vårt miljötillstånd ger oss möjlighet att årligen bearbeta 30 000 ton avfall och 2 500 ton farligt avfall till råvaror anpassade för våra nordiska stålverks- och gjuterikunder. Utöver det så använder vi ca. 10 000 ton biprodukter i olika processer för att framställa kundanpassade produkter, t.ex som blandningar eller i brikettform.

Carbomax ska på ett positivt sätt påverka vårt närområde och därför är ren luft och rent vatten en självklarhet. Vi renar t.ex. allt dagvatten som faller på vårt område.

Se vår nominationsvideo här!

Då vi nu nyetablerar en lageryta i Västerås är det naturligtvis lika viktigt att även den påverkar närmiljön minimalt. Därför sökte vi tekniker som på bästa sätt kunde säkerställa rent dagvatten.

Petrit E, som är en recirkulerad slagg-råvara, kom till vår kännedom genom våra nära samarbeten med Höganäs AB. Slaggen är en biprodukt från framställningen av metallpulver.

Den har en mycket kontrollerad sammansättning som kan jämföras med en tillverkad mineral som grus eller sten och kan ha många användningsområden vid olika markarbeten. Dessutom kommer den, tack vare sina egenskaper, att hjälpa reningen av dagvattnet innan det leds ut på det allmänna dagvattennätet.