Ny samarbetspartner: OM Materials

Sedan ett drygt år tillbaka företräder Carbomax OM Materials i Norden, med bas i Singapore och produktion i Malaysia. OM Group har en lång historia av ferrolegeringsproduktion, men produktionen av ferrokisel, ferro- och kiselmangan i Sarawak startades för bara tre år sedan och hela projektet började 2011.

Produktion har ökat snabbt och är nu uppe i 300 000 ton/år (av maximal kapacitet 0,5 Mt), varav ca 40 % utgörs av FeSi. All elenergi är vattenkraftbaserad och företaget har ett 20 år långt avtal med moderat uppräkning av taxor för hela den perioden. Detta gör att produktion av ferrolegeringar är långsiktigt hållbar, både vad gäller konkurrenskraft och miljöprestanda, jämfört med mycket annan produktion runt om i världen. Huvuddelen av kunderna finns självklart i Asien, både beroende på avstånden och billigare och snabbare transporter men också för att mycket av världens stålproduktion sker i Asien. OM Materials har en mindre marknad i USA och Europa och i den senare hjälper Carbomax till med att bygga upp en långsiktig försäljning hos järn- och stålindustri och gjuterier. Carbomax hoppas också att OM Materials på sikt skall kunna försörja den nordiska marknaden med s.k. HP FeSi (high purity), med låga halter av bl.a. P, Ti, Al. Carbomax har tidigare under åren sålt ferrokisel från Norge, Island, Polen och Ryssland. Carbomax har redan skrivit långtidsavtal med kunder om större tonnage för 2018 och framåt.