Ny torktrumma

Något som får mycket fokus internt, men knappt något i vår externa kommunikation är att vi inom en snar framtid skall investera i en ny torktrumma i kolprocessen. Det kanske inte låter så upphetsande, men förutom uppenbara fördelar för våra kunder i förbättrad tillgänglighet och ökad produktivitet, så kommer en ny torktrumma också att innebära kraftigt förbättrade miljöprestanda. Anläggningen förprojekteras nu och vi har stora förhoppningar om att det till och med skall kunna vara möjligt att använda biogas i den nya anläggningen, istället för olja som används i den nuvarande torken. Investeringen är dock omfattande, så för att kunna göra den möjlig söker vi bidrag från Klimatklivet.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om och Naturvårdsverket beslutar om vilka som skall få stöd.