Nyheter

Logistikchef till Carbomax

Ditt ansvarsområde
I rollen som Logistikchef ansvarar du för att leda, driva och utveckla enhetens tre medarbetare med tillhörande affärsprocesser som tillsammans hanterar över 100 000 ton i frakter per år. Gruppen jobbar med bil-, container- och sjöfrakter, tullhantering, materialflöde till och från våra 7 lager, hantering och rapportering av farligt gods och avfall, kundorder och inköp. Du ansvarar även för löpande verksamhetslednings- och miljöarbete i processen Logistik. Du jobbar i nära samarbete med dina medarbetare och övriga kollegor på såväl en operativ nivå som på en strategisk nivå. Du rapporterar till vår VD.  

Vem är du?
Vi söker dig som idag jobbar som ledare inom logistikområdet och har en högskoleutbildning inom logistik/ekonomi. Du har erfarenhet av upphandling av frakter, gärna inom området container- och sjöfrakter. Du har goda kunskaper i affärssystem, gärna M3 samt i Microsoft Office. Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift är andra kunskaper du har med dig in till oss. 

Din personlighet präglas av högt eget driv och att du får saker att hända. Du är strukturerad, kommunikativ och prestigelös samtidigt som du har en förmåga att få andra att lyssna på dina idéer och tankar. Ditt ledarskap kännetecknas av ett coachande och stöttande synsätt där du är duktig på att skapa god teamanda.  

Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande tjänst i ett lönsamt företag med korta beslutsvägar där din insats verkligen gör skillnad. 

Placeringsort: Västerås

Låter detta intressant för dig?
Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se eller genom knappen nedan senast 25 november, urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Anders Råberger hos Norén & Lindholm på 021 – 81 18 88.

Välkommen!

Familjedag på Carbomax

Att ta med sig familjen till Carbomax för att visa upp sin arbetsplats är inte alltid så lätt. Det både bullrar och sprids en del diffust damm, hur mycket vi än kämpar för att begränsa detta. Dessutom kan det alltid dyka upp en lastbil eller en stor frontlastare som gör det till en arbetsplats där säkerhetstänket måste komma i första rummet.

Den 26 maj var det dock annorlunda – då bjöds alla familjer in till Carbomax. För ordnad visning av produktion och lager och med möjlighet att närmare undersöka olika råvaror. Vi på Carbomax förstod dock att detta inte alltid drar tillräckligt – så det fanns tipspromenad och femkamp också;)

Hela 85 personer deltog i den lyckade förmiddagen som avslutades med mat från ”Gilla Grilla”, som befinner sig i det närbelägna Slakteriet. För ett företag med ca 30 anställda är det ett imponerande deltagande och det kan säkert bli uppföljare till familjedagen i framtiden.

Presentation av ny samarbetspartner – Hargreaves

För bara ett par månader sedan inledde Carbomax ett samarbete med Hargreaves när det gäller försäljning av tackjärn på den nordiska marknaden.

Hargreaves har sitt säte i Duisburg, men gör inköp över hela världen och försäljning framöver allt i Europa. Deras huvudsakliga råvaror är fasta bränslen, metaller och legeringar och dessutom tackjärn. När det gäller tackjärn gör Hargreaves inköp från ett större konsortium bestående av ett antal brasilianska producenter. Detta gör att Carbomax i samarbetet med dem kan erbjuda allt från de enklaste tackjärnen till specialtackjärn med lågt föroreningsinnehåll.

Varken Carbomax eller Ferrolegeringar har tidigare arbetat med tackjärn, men produkten passar in som ytterligare en råvara i det som vi redan erbjuder våra kunder, både bland gjuterier och stålverk. Vi bygger just nu upp logistikflödena för tackjärn och försäljningen har redan startat.

Hör av er till Filip och Peter för att diskutera kommande leveranser och produktspecifikationer mm. 

Lyckat kund- och leverantörsseminarium

I maj genomförde vi vårt kund- och leverantörsseminarium, Nordic Alloy Seminar.  Detta har blivit ett viktigt tillfälle för våra kunder och leverantörer att mötas och diskutera den senaste utvecklingen på marknaden. I år hade vi dessutom två föredrag som ramade in träffen på ett förträffligt sätt. Dels Anna-Karin Nyman från Jernkontoret, som pratade om den svenska stålindustrin konkurrenskraft och utveckling. Dessutom gav Martin Jansson från Handelsbanken återigen ett annat intressant perspektiv när det gäller råvaror och konjunktur i allmänhet och med Kina i åtanke i synnerhet. I övrigt kunde vi konstatera att i princip alla föredragshållare nämnde den kommande elbilsrevolutionen och dess påverkan på råvarutillgång och -priser.

Carbomax gör NKI-mätning igen

Att lyssna på våra kunder och ständigt utveckla vår verksamhet – det gör vi hela tiden. Men då och då känner vi att vi måste vara säkra på att få höra våra kunders ärliga kommentarer om hela vår verksamhet och få feedback från så många kunder som möjligt. Då genomför vi en Nöjd-Kund-Index-undersökning (NKI) med hjälp av en extern part, som både samlar in och sammanställer svaren. Detta för att garantera anonymitet som kund och för att få så mycket informationen som möjligt som kan sedan hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete. Senast vi genomförde en undersökning var för två år sedan och sedan dess har företaget blivit dubbelt så stort genom samgåendet med AB Ferrolegeringar.

Tack på förhand för era svar i undersökningen! 

Carbomax stärker sig rejält för framtiden!

Affärsidén i Carbomax AB har sedan länge varit att agera som en långsiktig leverantör av råvaror för den nordiska metallurgiska industrin.

Tack vare köpet av AB Ferrolegeringar och fusionen av de båda bolagen, så tar ”nya” Carbomax ett stort steg mot att vara en ”fullsortimentsleverantör” av råvaror för stålverken och gjuterierna. Vi har blivit starkare och kan på allvar sikta mot vår vision, att stärka den nordiska metallurgiska industrins konkurrenskraft och hållbarhet!

Vi ser framtiden an med tillförsikt och RIHAB’s avsikt är att fortsatt stötta Carbomax ambition att vara det bästa leverantörsvalet för metallurgikunderna i Norden.

Robert Idegren
Ordf. RIHAB

Blåsare på besök

Jernkontoret har ända sedan i början 1990-talet anordnat gemensamma rundresor med olika processtekniska teman. I år var det dags för de som jobbar vid konvertrar att träffas, utbyta erfarenheter och göra gemensamma studiebesök. I den typ av konvertrar som används vid rostfri stålproduktion (AOD-konverter) minskar man kolhalten genom att blåsa ner en blandning av syrgas och argon.

Som en del i programmet fick Carbomax besök av företrädare för Jernkontoret och medarbetare från Kanthal, Sandvik och Outokumpu. Vi passade på att beskriva lite om kolets väg, hantering och produktion innan produkten är färdig att användas av våra kunder.

Vi bygger ut igen

I och med att Carbomax sedan den 1 september omfattar även gamla AB Ferrolegeringar har behovet av större kontorsytor i Västerås ökat. En optimering av lager- och processytor har skett successivt under två år men nu behöver vi få ett kontor ”up-to-date. Projektet består i att bygga ut övre våningen på kontoret, så att hela byggnaden blir en ”tvåplanare”. Västerås samlar numer hela Carbomax verksamhet, förutom några externa lager i närheten av kunder som köper stora mängder och/eller kritiska råvaror.

Viktigt för Carbomax vid utvecklingen av siten i Västerås är att Västerås fortsätter att utvecklas som stad och nav. En avgörande faktor har varit kommande satsning i Västerås hamn – den gör att Carbomax långsiktigt kan satsa på att utvecklas i Västerås till konkurrenskraftiga villkor. Sjövägen är och förblir överlägsen för Carbomax och andra bolag som fraktar stora mängder gods, både vad gäller miljöprestanda och ekonomi. Många av kunderna inom våra huvudbranscher gjuterier och stålverk når vi sedan inom 3 timmar landvägen.

Ny samarbetspartner: OM Materials

Sedan ett drygt år tillbaka företräder Carbomax OM Materials i Norden, med bas i Singapore och produktion i Malaysia. OM Group har en lång historia av ferrolegeringsproduktion, men produktionen av ferrokisel, ferro- och kiselmangan i Sarawak startades för bara tre år sedan och hela projektet började 2011.

Produktion har ökat snabbt och är nu uppe i 300 000 ton/år (av maximal kapacitet 0,5 Mt), varav ca 40 % utgörs av FeSi. All elenergi är vattenkraftbaserad och företaget har ett 20 år långt avtal med moderat uppräkning av taxor för hela den perioden. Detta gör att produktion av ferrolegeringar är långsiktigt hållbar, både vad gäller konkurrenskraft och miljöprestanda, jämfört med mycket annan produktion runt om i världen. Huvuddelen av kunderna finns självklart i Asien, både beroende på avstånden och billigare och snabbare transporter men också för att mycket av världens stålproduktion sker i Asien. OM Materials har en mindre marknad i USA och Europa och i den senare hjälper Carbomax till med att bygga upp en långsiktig försäljning hos järn- och stålindustri och gjuterier. Carbomax hoppas också att OM Materials på sikt skall kunna försörja den nordiska marknaden med s.k. HP FeSi (high purity), med låga halter av bl.a. P, Ti, Al. Carbomax har tidigare under åren sålt ferrokisel från Norge, Island, Polen och Ryssland. Carbomax har redan skrivit långtidsavtal med kunder om större tonnage för 2018 och framåt.

Nu tar vi nästa steg

Robert Idegren Holding AB, moderbolag till Carbomax AB, förvärvade AB Ferrolegeringar i november 2014 med syfte att skapa en fullsortimentsleverantör av legeringar och kolprodukter för den Nordiska stål- & gjuterimarknaden.

Ett kontinuerligt arbete har gjorts under 2015 – 2016 för att ta tillvara positiva synergier samt för att utveckla och förbättra båda verksamheterna.

För att fortsatt kunna erbjuda den service och kompetens som vi bedömer att våra kunder uppskattar, men samtidigt klara av att möta marknadens allt större krav på kostnads-effektivitet, så har vi nu tagit nästa steg.

Vi vill därför informera om att vi avslutat arbetet med att sammanföra AB Ferrolegeringar i Stockholm till Carbomax AB med placeringsort Västerås. Från och med 1 september sker all fortlöpande verksamhet genom Carbomax AB.

Vår ambition är att hålla kvar det breda produktsortimentet och den höga leverans-säkerheten som är avgörande för att vi fortsatt ska vara en av Nordens ledande leverantörer av våra tillsatsvaror för den metallurgiska industrin.
Satsningen fortsätter även med att ta fram nya produktalternativ och återvinna avfall & restprodukter som ett led att möta kundernas behov samt för att bidra till mer hållbara lösningar ur miljösynpunkt.

Varmt välkomna till Carbomax AB.

Västerås 2017-09-01

Robert Idegren och Catharina Lindgren

Carbomax var nominerade till Västerås Stads Hållbarhetspris 2016

GS17_nomineringslogotyp_hallbarhetspris_vit

Vi är oerhört glada och stolta att meddela att Carbomax var ett av tre företag som blev nominerade till Västerås Stads Hållbarhetspris 2016. Detta är ett tydligt kvitto på att vårt intensiva arbete med att förbättra processer och rutiner verkligen gett resultat.

Motivering:

Genom att tillvarata sina egna och branschens restprodukter, tar Carbomax sitt ansvar för miljön och mer därtill. De skapar samtidigt nya affärer och en effektivare  råvara. Carbomax imponerar genom att sätta ambitionerna högre än branschens redan höga krav. Med goda rutiner lyckas de öka kundnyttan, förbättra arbetsmiljön,  minska miljöpåverkan och reducera behovet av jungfruliga råvaror.

Ny logistiksamordnare till Carbomax AB

Carbomax AB förstärker sina resurser inom order/logistik. Markus Vesa tillträder den 26/9 som logistiksamordnare och kommer närmast från Skan Log Lagerpartners AB.

Save the date – Nordic Alloy Seminar 2017

216213_header_newsletter_1200x518_v2

We are happy to announce the dates for our Nordic Alloy Seminar 2017. Next year’s event will take place at Johannesberg’s Castle, outside of Stockholm between the 16th and 17th of May. During the Nordic Alloy Seminar you will be able to listen to interesting lectures and have time to network with fellow colleagues within your work area.