Nyheter

Vi stödjer UNHCR och Röda korset!


 

Vi är stolta över att kunna bidra till det viktiga arbete UNHCR + Röda korset gör i Ukraina.

Vi vann Miljö- och klimatpriset

Den 3 december 2021

Efter åtgärder mot att bli en självklar partner för en hållbar nordisk stålindustri, har vi blivit tilldelade Miljö- och klimatrådets hederspris 2021. Motiveringen lyder:

”Miljö- och klimatrådets hederspris 2021 tilldelas Carbomax för sitt arbete med industriell vattenrening.
Carbomax är en pionjär inom hållbar produktanvändning. Föroreningar i dagvatten är ett betydande miljöproblem och kan påverka naturliga ekosystem.

Carbomax har tagit sig an detta genom att starta upp den första svenska anläggningen för vattenrening med ett cirkulärt material. Här återvinns en restprodukt från metalltillverkning till ett nytt material med stor miljönytta. Carbomax bidrar därigenom till att göra stålindustrin mer hållbar. Med sitt arbete bidrar Carbomax till att göra Västmanland till en miljö- och klimatförebild”

Nominering till Miljö- och klimatpriset

Den 24 november 2021

Carbomax har blivit nominerad till årets Västmanlands miljö- och klimatpris, med motiveringen: ”För att de som första företag i landet storskaligt renar vatten via en restprodukt från stålindustrin”.

Carbomax vision är att vara en självklar partner för en hållbar nordisk stålindustri. Vi vill skapa miljönytta genom nära samarbeten med kunder och leverantörer och hitta bästa möjliga användning för deras sidoströmmar.

Vårt miljötillstånd ger oss möjlighet att årligen bearbeta 30 000 ton avfall och 2 500 ton farligt avfall till råvaror anpassade för våra nordiska stålverks- och gjuterikunder. Utöver det så använder vi ca. 10 000 ton biprodukter i olika processer för att framställa kundanpassade produkter, t.ex som blandningar eller i brikettform.

Carbomax ska på ett positivt sätt påverka vårt närområde och därför är ren luft och rent vatten en självklarhet. Vi renar t.ex. allt dagvatten som faller på vårt område.

Se vår nominationsvideo här!

Då vi nu nyetablerar en lageryta i Västerås är det naturligtvis lika viktigt att även den påverkar närmiljön minimalt. Därför sökte vi tekniker som på bästa sätt kunde säkerställa rent dagvatten.

Petrit E, som är en recirkulerad slagg-råvara, kom till vår kännedom genom våra nära samarbeten med Höganäs AB. Slaggen är en biprodukt från framställningen av metallpulver.

Den har en mycket kontrollerad sammansättning som kan jämföras med en tillverkad mineral som grus eller sten och kan ha många användningsområden vid olika markarbeten. Dessutom kommer den, tack vare sina egenskaper, att hjälpa reningen av dagvattnet innan det leds ut på det allmänna dagvattennätet.

Miljö- och kvalitetsingenjör till Carbomax

Den 20 oktober 2021

Carbomax satsar stort på sitt hållbarhetsarbete och söker dig som vill vara med att forma en ny roll i ett företag med korta beslutsvägar och som vill vara en del i vår utveckling för att möta de svenska stålverkens omställning till fossilfri stålproduktion.

Du erbjuds
Att jobba i ett lönsamt bolag med mycket hjärta där dina kunskaper och erfarenheter kommer att värdesättas högt.

Ansvarsområden
I rollen som miljö- och kvalitetsingenjör jobbar du bland annat med att:

 • Driva utvecklingen och kontrollera efterlevnaden av verksamhetssystemet.
 • Ansvara för att koordinera kund- och tredjepartsrevisioner samt utföra leverantörsrevisioner vid behov.
 • Säkerställa efterlevnad av Carbomax miljötillstånd.
 • Ansvara för uppfyllande av vårt miljökontrollprogram.
 • Samordna miljö- och arbetsmiljömätningar med externa parter gällande damm, emissioner, buller mm.
 • Administrativt stötta vid riskbedömningar.
 • Föreslå förbättringar inom området Miljö- och kvalitetsledning till ledningen.

Du kommer arbeta självständigt i denna roll i nära samarbete med hela företaget.
Du rapporterar till vår teknikchef.
Tjänstgöringsort: Västerås.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har god kunskap om kvalitets- och miljöledningssystem och dess standarder samt har jobbat med dessa frågor i några år. Utbildning/kompetens inom kemi och/eller miljö är mycket önskvärt och tidigare erfarenheter av exempelvis LCA är meriterande. Det ingår mycket kontakter med nationella och internationella kunder och leverantörer, vilket ställer krav på god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.

Personliga egenskaper
Din personlighet är jätteviktig för oss. Vi söker dig som har en stark vilja att bidra till en bättre miljö och har en positiv livsinställning, nyfiken att lära nytt och är utvecklings- och målinriktad. Du är ambitiös och engagerad, van att jobba självständigt och som trivs att ha många kontaktytor såväl internt som externt samt trivs att forma en ny roll i ett företag med korta beslutsvägar. Ordning och reda är självklara ledord för ett lyckat resultat.

Om Carbomax
Carbomax AB levererar kolprodukter, ferrolegeringar och metaller till stålverk och gjuterier i norra Europa. Vi torkar, krossar, siktar, tillverkar och paketerar materialen i vår anläggning. Vi hjälper även kunderna att återvinna restprodukter från branschen för att begränsa miljöpåverkan och behovet av jungfruliga råvaror. Carbomax AB står för flexibilitet, personlig kundservice, hög leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser. Vi omsätter ca MSEK 1200 per år. Carbomax har idag 30 anställda. Läs mer på www.carbomax.se

I alla N&L’s rekryteringsprocesser blir du testad, både på ett logiskt och personligt plan. Med hjälp av tester genomför vi en objektiv rekryteringsprocess.

Låter detta intressant för dig? Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se, urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Anders hos Norén & Lindholm på 021-81 18 88.

Varmt välkommen att söka tjänsten!

Första svenska anläggningen med storskalig vattenrening via restprodukt från stålindustrin

Den 14 september 2021

Slagg från stålindustriproduktion ersätter nu makadam som material i rening av industriella dag- och avloppsvatten. Den första storskaliga användningen i dagvattenrening blir i en industrianläggning som igår invigdes i Västerås.

Föroreningar i dagvatten är ett betydande miljöproblem och kan både påverka naturliga ekosystem och förorena råvattentäkter för våra vattenverk. Idag används huvudsakligen makadam vid dagvattenrening. Ett material som innebär att bergmassa sprängs loss och transporteras för att sedan krossas.

Nu finns Petrit® E – ett nytt, cirkulärt alternativ som görs av slagg, en restprodukt från järn- och stålindustrins produktion. Igår invigdes Sveriges första anläggning med storskalig användning av produkten för dagvattenrening.

Det handlar om Carbomax 10 000 kvadratmeter stora lageranläggning för kolprodukter och legeringar, där Petrit E läggs i fördröjningsmagasin i diken för effektiv avrinning och rening av dagvatten. Bland annat ska partiklar från koldamm absorberas med det nya materialet.

Från restprodukt till miljönytta

– Vi förvandlar egentligen en restprodukt till ett material med miljönytta och nu får vi äntligen börja skala upp tillämpningen av den i industriell vattenrening, säger Björn Haase som är ansvarig för restprodukter hos leverantören Höganäs.

Idén om att rena vatten med slagg föddes för över tio år sedan, presenterades på FN:s havskonferens i New York 2017 och har bland annat utvecklats via fältförsök i det Vinnovafinansierade forskningsprojektet Minrent. Nu blir idén verklighet i stor skala hos Carbomax i Västerås.

– Vi hoppas samarbetet kan inspirera till mer cirkulär innovation i järn- och stålindustrin. Det visar att det går att hjälpa en kund att etablera en restprodukt som produktifierats och att göra vår bransch mer hållbar, samtidigt som belastningen på miljö och naturresurser minskas, säger Catharina Lindgren, vd för Carbomax.

Pressbilder för fri publicering finns att ladda ner här. Ange: Foto: Adam af Ekenstam.

För mer information, kontakta:

Björn Haase, chef för restprodukter, Höganäs Sweden AB, 070-656 44 30, Bjorn.Haase@hoganas.com

Catharina Lindgren, vd, Carbomax AB, 070-563 18 02 catharina.lindgren@carbomax.se

 


 

Fakta: Sveriges första anläggning för storskalig vattenrening med Petrit E

Ägare: Carbomax AB, som etablerar anläggningen för lagring av kolprodukter och legeringar.

Produktleverantör, Petrit E: Höganäs Sweden AB

Markägare: Ytan arrenderas i samarbete med Mälarhamnar genom långtidsavtal med Västerås stad.

Mark- och anläggningsarbeten: PEAB (helhetsentreprenad).

Miljögodkännande: Västerås stad (Miljö- och hälsoförvaltningen). Dagvattenrecipienten Mälarenergi AB har godkänt hanteringen.

Om Petrit E

Slagg är viktig för att styra smältprocessen optimalt och tillverkas för att dels fungera som en skyddande hinna över stålbadet, dels för att binda och filtrera fosfor och kisel som inte är önskvärt i stålet. Av slaggen som Höganäs tillverkar årligen blir 15?000-16?000 ton Petrit E. För att materialet ska bli extra mineralrikt och få en grusliknande konsistens justeras förhållandet mellan kalcium och kisel. Den färdiga produkten är ett material som kan packas väldigt hårt och även lämpar sig väl för bland annat produktion av asfalt, ballast i betong och i stenullsproduktion.

Om Carbomax

Carbomax verksamhet startade 1992 och är experter på att anpassa kol och legeringar för processerna hos stålverk och gjuterier. Sedan ett antal år briketterar Carbomax även avfall från järn- och stålindustrin för en effektivare återvinning av metaller och reducerad användning av jungfrulig råvara. Omsättningen ligger på ca 1 000 MSEK per år. Företaget sysselsätter 30 personer och levererar årligen cirka 100 000 ton råvaror till metallurgisk industri. carbomax.se

Om Höganäs
Höganäs är världsledande på marknaden för metallpulver med en årlig kapacitet på 500 000 ton. I nära samarbete med sina kunder utvecklar Höganäs morgondagens lösningar för fordonskomponenter, elmotorer, ytbeläggning, additiv tillverkning och hållbar rening av vatten och mark. Höganäs har 18 produktionsanläggningar över hela världen och 2 400 anställda. Höganäs grundades 1797 och ägs av Lindéngruppen och Wallenbergägda FAM. 
hoganas.com/

Carbomax kundinformation kopplat till effekter av pandemin COVID-19

Pandemin COVID-19 orsakar stor oro och osäkerhet i väntan på hur det kan komma att påverka oss både lokalt, nationellt och globalt. Vi står gemensamt inför en enorm utmaning, både vad gäller Coronas direkta effekter och risk för accelererad smittspridning. Dessutom är påverkan på världsekonomin, konjunktur och industriproduktion dramatisk och samtidigt svår att bedöma i omfattning och tidsutsträckning.

Vi på Carbomax följer noggrant utvecklingen av COVID-19 och har vidtagit ett stort antal försiktighetsåtgärder för att säkra vår verksamhet. Vårt mål är att i största möjliga utsträckning undvika eventuella störningar i vår produktion och löpande leveranser. Ännu så länge fortlöper verksamheten på ett tryggt sätt, men vi är ödmjuka och inser med stor tillförsikt att situationen kan komma att förändras snabbt.

Vår krishantering

Carbomax krisledning har riskbedömt och vidtagit alla tillämpliga försiktighetsåtgärder enligt rekommendationer från Svenska Folkhälsomyndigheten och WHO. Bland annat kan vi med hjälp av distansarbete, digitala möten och kontinuerlig telefonkontakt hålla hela verksamheten igång. Vidare slussas chaufförer in utan direktkontakt med vår personal, samtidigt som personal som måste vara på plats går in via utsedd personalingång och instrueras att hålla rekommenderade avstånd och mycket god handhygien.

Säker logistik

Vi har daglig kontakt med våra transportörer och leverantörer för att ständigt vara uppdaterade kring utvecklingen. Belastningen vid aktuella gränskontroller, tullar och hamnar följs mha digitala verktyg. Utifrån det säkrar vi de flöden som behövs och kan hålla våra intressenter uppdaterade med information om eventuella förändringar.

Försiktighetsåtgärder

Vi på Carbomax anstränger oss till det yttersta för att kunna stötta våra viktiga kunder när det gäller leveranser av kol, metaller och legeringar oavsett hur det ser ut framgent. Därför behöver vi er hjälp och bästa bedömning för att begränsa negativa framtida effekter med för lite eller för mycket material på lager.

 1. Tänk över era behov inför Q2
 2. Carbomax kommer att noggrant behöva följa upp att överenskomna tonnage tas ut per Q2:s slut, för att ha kontroll på vår finansiella situation
 3. I undantagsfall kan vi godta senare uttag av överenskommet tonnage mot ersättning för ränta och lagerhållning (0,75% per påbörjad månad)
 4. Om ni i existerande längre avtal, redan nu ser kraftig förändring av kommande tonnage, ber vi er diskutera lösning på detta omedelbart med respektive kundansvarig hos Carbomax

För Carbomax är det nödvändigt med löpande tät kontakt om kommande leveranser och eventuellt förändrade produktionsnivåer hos er. Detta för att i största möjliga mån reducera risker, som i förlängningen kan äventyra vår framtida konkurrenskraft som leverantör.

Tillsammans tar vi oss igenom den här utmanande situationen.

Jag hoppas på er förståelse och har ni synpunkter eller kommentarer är ni varmt välkomna att kontakta mig direkt.

Var rädda om er och era närmaste!

Catharina Lindgren
Vd Carbomax

Instruktion för besökare (PDF)

Instruction for visitors (PDF)

Logistiksamordnare till Carbomax

Carbomax växer och nu söker vi dig som vill vara en del i vår utveckling! Vi söker en Logistiksamordnare som är van att jobba självständigt och som trivs att ha många kontaktytor såväl internt som externt. Tjänstgöringsort: Västerås.

Du erbjuds Ett lönsamt bolag med mycket hjärta och humor och där dina kunskaper och erfarenheter kommer att värdesättas.

Ansvarsområden

I rollen som logistiksamordnare kommer du att:

 • Arbeta med inköp- och kundorderhantering
 • Initiera och bevaka utvecklingen inom processer för order och logistik
 • Beställa bil- och sjöfrakter inklusive tillhörande dokumentation och tullhantering kopplat till detta
 • Arbeta löpande med verksamhetslednings- och miljöarbete

Du kommer att vara en del av en grupp på idag fyra personer där alla hjälper alla. Teamarbete och öppen kommunikation är grunden till att din och teamets insats gör skillnad. Du får möjlighet att arbeta med hela logistikflödet.

Kvalifikationer Vi tror att du är utbildad högskoleekonom eller motsvarande alternativt flera års arbetslivserfarenhet inom logistik och erfarenhet av avtalsskrivning, bil, container- och båtfrakter. Du har god datakunskap och har erfarenhet av ett eller flera affärssystem. Meriterande är om du har arbetat i M3. Vidare ingår mycket kontakter med nationella och internationella kunder och leverantörer, vilket ställer krav på god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.

Personliga egenskaper Din personlighet är jätteviktig för oss. Vi söker dig som har en positiv livsinställning, nyfiken att lära nytt och är utvecklings- och målinriktad. Du är verkligen ambitiös och engagerad, med en vilja att ta eget ansvar och att driva dina processer. Du planerar, organiserar och prioriterar dina uppgifter på ett effektivt sätt. Din roll kommer innebära ett nära samarbete med nyckelpersoner inom övriga avdelningar, vilket förutsätter att du har en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vidare så är du noggrann, prestigelös och trivs i ett högt arbetstempo med varierade arbetsuppgifter.

Välkommen till oss!

Carbomax AB levererar kolprodukter, ferrolegeringar och metaller till stålverk och gjuterier i norra Europa. Vi torkar, krossar, siktar, tillverkar och paketerar materialen i vår anläggning. Vi hjälper även kunderna att återvinna restprodukter från branschen för att begränsa miljöpåverkan och behovet av jungfruliga råvarorCarbomax AB står för flexibilitet, personlig kundservice, hög leveranssäkerhet och konkurrenskraftiga priser. Vi omsätter ca MSEK 1200 per år. Carbomax är idag 30 anställda. Läs mer på www.carbomax.se

Låter detta intressant för dig? Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se eller genom knappen nedan snarast, dock senast 1 september, urval och intervjuer sker löpande, så gör detta så fort som möjligt. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Anders hos Norén & Lindholm på 021-81 18 88.

Är du intresserad av tjänsten men saknar CV? Med endast mobilen kan du snabbt och enkelt påbörja din ansökan via vår snabbansökan. Visa ditt intresse så är chansen större att jobbet blir ditt!

Välkommen!

Läs mer och ansök här.

Pressmeddelande: Nytt biokolsamarbete mellan Carbomax och Envigas hjälper till att öka takten i stålindustrins klimatomställning

Carbomax och Envigas har inlett ett samarbete för att utveckla nya biokolprodukter. Inom kort inleds arbetet med att testa olika kolblandningar i olika metallurgiska tillämpningar.

– Vi tror att biokol baserad på sekundär svensk skogsråvara kan ersätta uppemot 100 000 ton fossila kol och bli ett viktigt bidrag för att öka omställningstakten inom ramen för stålindustrins klimatfärdplan, säger Catharina Lindgren, VD, Carbomax.

Stålindustrin med branschorganisationen Jernkontoret i spetsen har tagit fram en klimatfärdplan för att bli fossilfri till år 2045. Där identifieras biokol som en viktig ingrediens för att ersätta delar av stålindustrins användning av fossilt kol.

I ett unikt samarbete ska Carbomax och Envigas nu utveckla kolprodukter med biokolsinblandning för att ersätta delar av den metallurgiska industrins användning av fossilt kol, till exempel i ljusbågsugnar, konvertrar och skänkar.

Det är ett samarbete där parterna verkligen kompletterar varandra. Med hjälp av syrefriförbränning (pyrolys) omvandlar Envigas sekundära skogsprodukter som sågspån, kutterspån och bark. En av slutprodukterna är ett högvärdigt, biobaserat kol som inte tillför ny koldioxid till biosfären.

Carbomax är en ledande leverantör av kundanpassade kolprodukter i Norden, med de flesta stålbolag som kunder, av vilka flera har ytterst ambitiösa miljö- och klimatplaner och välkomnar den här utvecklingen.

Testfas i samarbete med kunder
Nu går samarbetet in i en testfas. Kolprodukter och inblandningen av biokol måste anpassas för varje unik process hos respektive kund – ett utvecklingsarbete som till stora delar kommer att ske via tester direkt hos kunderna inom stål- och metallindustrin, inklusive gjuterier.

– Det är ett viktigt samarbete och intresset är väldigt stort för biokol. Det här handlar om produkter som kan bidra till att ledande aktörer och hela branschen snabbare kan minska sin klimatpåverkan. säger Tobias Brink, VD, Envigas.


Catharina Lindgren, vd, Carbomax och Tobias Brink, vd, Envigas.

För mer information, kontakta:
Tobias Brink, vd, Envigas, 070-008 88 70
Catharina Lindgren, vd Carbomax, 070-563 18 02

Mer information om Carbomax och Envigas finns på carbomax.se respektive envigas.com

Nominerade till Årets Företagare!

Vi är otroligt glada över att vara nominerade till Årets Företagare på årets upplaga av Guldstänk, en gala för näringslivet i Västerås. Syftet med galan är att hylla och uppmärksamma det företagsamma Västerås.

Så här lyder nomineringen:

”Carbomax är en ledande leverantör av råvaror till den metallurgiska industrin i norra Europa. Genom att effektivt ta tillvara på alla fraktioner av både kolprodukter och legeringar och dessutom hjälpa branschen att återvinna restprodukter, minskar Carbomax den totala miljöpåverkan och reducerar behovet av jungfruliga råvaror. Catharina Lindgren och Robert Idegren imponerar med sitt sätt att skapa nya affärer och en effektivare råvara.”

Rösta fram oss som Årets Företagare 2018 här.

Merry Christmas!

We would like to thank all our customers and suppliers for a fantastic 2018. We are very proud and happy about the work we have done together during the year. We’re looking forward to a great 2019 aswell!

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! We’ll be in touch again soon!

God jul önskar Carbomax!

Vi vill tacka alla våra kunder och leverantörer för ett fantastiskt 2018. Vi är väldigt glada och stolta över det arbete vi tillsammans genomfört under året. Nu ser vi fram emot ett minst lika bra 2019.

God jul och gott nytt år till er. Vi hörs igen snart!

Carbomax are active in the development of Vasteras Harbour

The import of minerals, carbon products, ferro alloys and metals to the Carbomax facility in Vasteras is mainly done by ship over lake Malaren to Vasteras Harbour. We are dependent of maritime transports to our plant and stocks and will always choose this way of transport when it is practically feasible.

We participate in ILA (the network for infrastructure and logistic) to be able to influence the future development of the maritime transports and Vasteras Harbour.

ILAs main object is a well-functioning freight traffic for the industries in our district Vastmanland to be able to create a sustainable growth in the region. The aim is to remove all possible obstacles, so the target of a well functioned freight traffic can be reached.

Today is Malardalen a region of very strained communications. If the development of the maritime traffic is limited, it will have an impact on the possible future growth in the area. On the other hand, if it develops at its best it can free up more capacity on rail and road, to the better for all.

Well-functioning transportation has a great importance for the country as a whole. Maintenance and investments in the existing infrastructure must be prioritised. There is a concern that the big focus on high speed train may reduce the willingness to invest in the existing infrastructure. In the National Transport Strategy there is a pronounced ambition that more goods should be moved on sea and rail, rather than on roads. That will have a positive influence on the environment, but tariffs and taxes have then to be better coordinated than today.

You can follow the work within the project on http://www.sjofartsverket.se/malarprojektet, e.g. will the trafficability increase with in the canal of Sodertalje and the waterways of lake Malaren.

Something which gets a lot of attention internally, but not in our external communication is the planning for and investment in a new dryer in the carbon process. It might not sound so exciting, but despite of the obvious advantages for our customers when it comes to increased availability and higher productivity, a new drier will massively improve the environmental performance. Work with the layout of the new dryer is done right now and we have good hopes that it will be possible to run it by using biogas, instead of oil as being used in the present dryer. However, the investment is substantial, so to make it possible we have applied for a subsidy by Klimatklivet* (see below).

*Klimatklivet is an investment subsidy given to promote local and regional actions to reduce the emission of carbon dioxide and other gases having an impact on the climate. The investment is part of the state budget decided by the Swedish parliament and the Swedish Environmental Protection Agency decides who will receive support.

NKI-resultat 2018

As many of our customers already know, the result of the CSI-survey has newly been communicated. The survey was carried out by an external partner as in previous surveys. This survey was the third one Carbomax was carrying out and the first one since the merger in between Carbomax and AB Ferrolegeringar last year.  The result is on the tenth part alike as in the latest survey, namely 81,0. A result to be proud of. Since there is so few companies in our business to compare with, we have looked on the Svenskt Kvalitetsindex (Swedish Quality Index), who carry out measurements every year and across all industries. The mean value over all businesses is 67 and they interpret a result above 75 as ”very good”. We should be happy over the result, but we understand we must work hard to maintain this level.

Do you want to know more about how we did the survey, contact André Ulmgren, Carbomax.

Ny torktrumma

Något som får mycket fokus internt, men knappt något i vår externa kommunikation är att vi inom en snar framtid skall investera i en ny torktrumma i kolprocessen. Det kanske inte låter så upphetsande, men förutom uppenbara fördelar för våra kunder i förbättrad tillgänglighet och ökad produktivitet, så kommer en ny torktrumma också att innebära kraftigt förbättrade miljöprestanda. Anläggningen förprojekteras nu och vi har stora förhoppningar om att det till och med skall kunna vara möjligt att använda biogas i den nya anläggningen, istället för olja som används i den nuvarande torken. Investeringen är dock omfattande, så för att kunna göra den möjlig söker vi bidrag från Klimatklivet.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om och Naturvårdsverket beslutar om vilka som skall få stöd.

Carbomax är aktiva när det gäller utvecklingen av Västerås Hamn

Importen av mineraler, kolprodukter, legeringsämnen, metaller med mera till Carbomax anläggning i Västerås sker till stor del över Mälaren och till Västerås Hamn. Vi är beroende av sjötransporter till vår produktionsanläggning och våra lager och väljer detta transportskäl när det är praktiskt möjligt, även av miljöskäl.

För att kunna vara med och påverka utvecklingen av Mälarsjöfarten och Västerås Hamn, så deltar vi i ILA (Nätverk för Infrastruktur och Logistikarena).

ILA arbetar med att skapa en väl fungerande godstrafik för näringslivet i Västmanland i syfte att skapa hållbar tillväxt i vår region. Syftet är att undanröja eventuella hinder, så att vi på sikt når det övergripande målet om en väl fungerande godstrafik.

Idag är Mälardalen en tillväxtregion med mycket ansträngda kommunikationer. Begränsas utvecklingen av Mälarsjöfarten kan det äventyra företagens verksamheter och framtida tillväxt. Utvecklas istället Mälarsjöfarten, kan sjöfarten frigöra mer kapacitet på järnväg och väg, till gagn för alla.

Väl fungerande transporter har stor betydelse för hela Sverige. Underhåll och investeringar på befintlig infrastruktur måste prioriteras. Det finns en oro när man i Sverige pratar om höghastighetsjärnväg att det kommer trycka undan underhåll och reinvesteringar som måste göras på den befintliga infrastrukturen.  I den Nationella transportplanen finns en uttalad ambition om att en förflyttning av godset ska ske från väg till järnväg och sjöfart. Det är bra för miljön, men då är det viktigt att man koordinerar skatter och avgifter betydligt bättre än vad som görs idag.

Ni kan också följa de arbeten som sker inom Mälarprojektet på http://www.sjofartsverket.se/malarprojektet, bl.a. så förbättras framkomligheten i Södertälje kanal samt i farlederna i Mälaren.

Vilka företag deltar i ILA?
Carbomax, Handelskammaren Mälardalen, Mälarhamnar, Lantmännen Group, Cementa, Thor Shipping, Yara, m4 gruppen, AA Logistik, Eskilstuna Logistik, Region Västmanland, Mälarenergi, DB Schenker, Västerås Marknad & Näringsliv, Uponor, ABB Ludvika Power Transformers.

NKI-resultat 2018

Som många av våra kunder redan fått höra, har vi nyligen fått resultat från årets mätning av NKI (Nöjd-Kund-Index), som genomfördes före sommaren med hjälp av en extern partner. Mätningen är den tredje Carbomax genomför och den första sedan sammanslagningen av Carbomax och AB Ferrolegeringar förra året. Resultatet är på tiondelen lika högt som senast, nämligen 81,0. Ett resultat vi är mycket nöjda med. Det finns för få andra bolag för oss att jämföra oss med, så vi sneglar lite på Svensk Kvalitetsindex som gör mätningar varje år och över ett stort antal branscher. Deras medelvärde för 2017 landar på 67 i snitt och de betecknar ett resultat över 75 som ”mycket bra”. Helt klart är vi nöjda, men vi är medvetna om att det krävs fortsatt maximal ansträngning för att bibehålla denna nivå.

Vill du veta mer om hur vi genomförde undersökningen, kontakta André Ulmgren, Carbomax.

Logistikchef till Carbomax

Ditt ansvarsområde
I rollen som Logistikchef ansvarar du för att leda, driva och utveckla enhetens tre medarbetare med tillhörande affärsprocesser som tillsammans hanterar över 100 000 ton i frakter per år. Gruppen jobbar med bil-, container- och sjöfrakter, tullhantering, materialflöde till och från våra 7 lager, hantering och rapportering av farligt gods och avfall, kundorder och inköp. Du ansvarar även för löpande verksamhetslednings- och miljöarbete i processen Logistik. Du jobbar i nära samarbete med dina medarbetare och övriga kollegor på såväl en operativ nivå som på en strategisk nivå. Du rapporterar till vår VD.  

Vem är du?
Vi söker dig som idag jobbar som ledare inom logistikområdet och har en högskoleutbildning inom logistik/ekonomi. Du har erfarenhet av upphandling av frakter, gärna inom området container- och sjöfrakter. Du har goda kunskaper i affärssystem, gärna M3 samt i Microsoft Office. Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift är andra kunskaper du har med dig in till oss. 

Din personlighet präglas av högt eget driv och att du får saker att hända. Du är strukturerad, kommunikativ och prestigelös samtidigt som du har en förmåga att få andra att lyssna på dina idéer och tankar. Ditt ledarskap kännetecknas av ett coachande och stöttande synsätt där du är duktig på att skapa god teamanda.  

Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande tjänst i ett lönsamt företag med korta beslutsvägar där din insats verkligen gör skillnad. 

Placeringsort: Västerås

Låter detta intressant för dig?
Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se eller genom knappen nedan senast 25 november, urval och intervjuer sker löpande. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Anders Råberger hos Norén & Lindholm på 021 – 81 18 88.

Välkommen!

Familjedag på Carbomax

Att ta med sig familjen till Carbomax för att visa upp sin arbetsplats är inte alltid så lätt. Det både bullrar och sprids en del diffust damm, hur mycket vi än kämpar för att begränsa detta. Dessutom kan det alltid dyka upp en lastbil eller en stor frontlastare som gör det till en arbetsplats där säkerhetstänket måste komma i första rummet.

Den 26 maj var det dock annorlunda – då bjöds alla familjer in till Carbomax. För ordnad visning av produktion och lager och med möjlighet att närmare undersöka olika råvaror. Vi på Carbomax förstod dock att detta inte alltid drar tillräckligt – så det fanns tipspromenad och femkamp också;)

Hela 85 personer deltog i den lyckade förmiddagen som avslutades med mat från ”Gilla Grilla”, som befinner sig i det närbelägna Slakteriet. För ett företag med ca 30 anställda är det ett imponerande deltagande och det kan säkert bli uppföljare till familjedagen i framtiden.

Presentation av ny samarbetspartner – Hargreaves

För bara ett par månader sedan inledde Carbomax ett samarbete med Hargreaves när det gäller försäljning av tackjärn på den nordiska marknaden.

Hargreaves har sitt säte i Duisburg, men gör inköp över hela världen och försäljning framöver allt i Europa. Deras huvudsakliga råvaror är fasta bränslen, metaller och legeringar och dessutom tackjärn. När det gäller tackjärn gör Hargreaves inköp från ett större konsortium bestående av ett antal brasilianska producenter. Detta gör att Carbomax i samarbetet med dem kan erbjuda allt från de enklaste tackjärnen till specialtackjärn med lågt föroreningsinnehåll.

Varken Carbomax eller Ferrolegeringar har tidigare arbetat med tackjärn, men produkten passar in som ytterligare en råvara i det som vi redan erbjuder våra kunder, både bland gjuterier och stålverk. Vi bygger just nu upp logistikflödena för tackjärn och försäljningen har redan startat.

Hör av er till Filip och Peter för att diskutera kommande leveranser och produktspecifikationer mm. 

Lyckat kund- och leverantörsseminarium

I maj genomförde vi vårt kund- och leverantörsseminarium, Nordic Alloy Seminar.  Detta har blivit ett viktigt tillfälle för våra kunder och leverantörer att mötas och diskutera den senaste utvecklingen på marknaden. I år hade vi dessutom två föredrag som ramade in träffen på ett förträffligt sätt. Dels Anna-Karin Nyman från Jernkontoret, som pratade om den svenska stålindustrin konkurrenskraft och utveckling. Dessutom gav Martin Jansson från Handelsbanken återigen ett annat intressant perspektiv när det gäller råvaror och konjunktur i allmänhet och med Kina i åtanke i synnerhet. I övrigt kunde vi konstatera att i princip alla föredragshållare nämnde den kommande elbilsrevolutionen och dess påverkan på råvarutillgång och -priser.

Carbomax gör NKI-mätning igen

Att lyssna på våra kunder och ständigt utveckla vår verksamhet – det gör vi hela tiden. Men då och då känner vi att vi måste vara säkra på att få höra våra kunders ärliga kommentarer om hela vår verksamhet och få feedback från så många kunder som möjligt. Då genomför vi en Nöjd-Kund-Index-undersökning (NKI) med hjälp av en extern part, som både samlar in och sammanställer svaren. Detta för att garantera anonymitet som kund och för att få så mycket informationen som möjligt som kan sedan hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete. Senast vi genomförde en undersökning var för två år sedan och sedan dess har företaget blivit dubbelt så stort genom samgåendet med AB Ferrolegeringar.

Tack på förhand för era svar i undersökningen! 

Carbomax stärker sig rejält för framtiden!

Affärsidén i Carbomax AB har sedan länge varit att agera som en långsiktig leverantör av råvaror för den nordiska metallurgiska industrin.

Tack vare köpet av AB Ferrolegeringar och fusionen av de båda bolagen, så tar ”nya” Carbomax ett stort steg mot att vara en ”fullsortimentsleverantör” av råvaror för stålverken och gjuterierna. Vi har blivit starkare och kan på allvar sikta mot vår vision, att stärka den nordiska metallurgiska industrins konkurrenskraft och hållbarhet!

Vi ser framtiden an med tillförsikt och RIHAB’s avsikt är att fortsatt stötta Carbomax ambition att vara det bästa leverantörsvalet för metallurgikunderna i Norden.

Robert Idegren
Ordf. RIHAB

Blåsare på besök

Jernkontoret har ända sedan i början 1990-talet anordnat gemensamma rundresor med olika processtekniska teman. I år var det dags för de som jobbar vid konvertrar att träffas, utbyta erfarenheter och göra gemensamma studiebesök. I den typ av konvertrar som används vid rostfri stålproduktion (AOD-konverter) minskar man kolhalten genom att blåsa ner en blandning av syrgas och argon.

Som en del i programmet fick Carbomax besök av företrädare för Jernkontoret och medarbetare från Kanthal, Sandvik och Outokumpu. Vi passade på att beskriva lite om kolets väg, hantering och produktion innan produkten är färdig att användas av våra kunder.

Vi bygger ut igen

I och med att Carbomax sedan den 1 september omfattar även gamla AB Ferrolegeringar har behovet av större kontorsytor i Västerås ökat. En optimering av lager- och processytor har skett successivt under två år men nu behöver vi få ett kontor ”up-to-date. Projektet består i att bygga ut övre våningen på kontoret, så att hela byggnaden blir en ”tvåplanare”. Västerås samlar numer hela Carbomax verksamhet, förutom några externa lager i närheten av kunder som köper stora mängder och/eller kritiska råvaror.

Viktigt för Carbomax vid utvecklingen av siten i Västerås är att Västerås fortsätter att utvecklas som stad och nav. En avgörande faktor har varit kommande satsning i Västerås hamn – den gör att Carbomax långsiktigt kan satsa på att utvecklas i Västerås till konkurrenskraftiga villkor. Sjövägen är och förblir överlägsen för Carbomax och andra bolag som fraktar stora mängder gods, både vad gäller miljöprestanda och ekonomi. Många av kunderna inom våra huvudbranscher gjuterier och stålverk når vi sedan inom 3 timmar landvägen.

Ny samarbetspartner: OM Materials

Sedan ett drygt år tillbaka företräder Carbomax OM Materials i Norden, med bas i Singapore och produktion i Malaysia. OM Group har en lång historia av ferrolegeringsproduktion, men produktionen av ferrokisel, ferro- och kiselmangan i Sarawak startades för bara tre år sedan och hela projektet började 2011.

Produktion har ökat snabbt och är nu uppe i 300 000 ton/år (av maximal kapacitet 0,5 Mt), varav ca 40 % utgörs av FeSi. All elenergi är vattenkraftbaserad och företaget har ett 20 år långt avtal med moderat uppräkning av taxor för hela den perioden. Detta gör att produktion av ferrolegeringar är långsiktigt hållbar, både vad gäller konkurrenskraft och miljöprestanda, jämfört med mycket annan produktion runt om i världen. Huvuddelen av kunderna finns självklart i Asien, både beroende på avstånden och billigare och snabbare transporter men också för att mycket av världens stålproduktion sker i Asien. OM Materials har en mindre marknad i USA och Europa och i den senare hjälper Carbomax till med att bygga upp en långsiktig försäljning hos järn- och stålindustri och gjuterier. Carbomax hoppas också att OM Materials på sikt skall kunna försörja den nordiska marknaden med s.k. HP FeSi (high purity), med låga halter av bl.a. P, Ti, Al. Carbomax har tidigare under åren sålt ferrokisel från Norge, Island, Polen och Ryssland. Carbomax har redan skrivit långtidsavtal med kunder om större tonnage för 2018 och framåt.

Nu tar vi nästa steg

Robert Idegren Holding AB, moderbolag till Carbomax AB, förvärvade AB Ferrolegeringar i november 2014 med syfte att skapa en fullsortimentsleverantör av legeringar och kolprodukter för den Nordiska stål- & gjuterimarknaden.

Ett kontinuerligt arbete har gjorts under 2015 – 2016 för att ta tillvara positiva synergier samt för att utveckla och förbättra båda verksamheterna.

För att fortsatt kunna erbjuda den service och kompetens som vi bedömer att våra kunder uppskattar, men samtidigt klara av att möta marknadens allt större krav på kostnads-effektivitet, så har vi nu tagit nästa steg.

Vi vill därför informera om att vi avslutat arbetet med att sammanföra AB Ferrolegeringar i Stockholm till Carbomax AB med placeringsort Västerås. Från och med 1 september sker all fortlöpande verksamhet genom Carbomax AB.

Vår ambition är att hålla kvar det breda produktsortimentet och den höga leverans-säkerheten som är avgörande för att vi fortsatt ska vara en av Nordens ledande leverantörer av våra tillsatsvaror för den metallurgiska industrin.
Satsningen fortsätter även med att ta fram nya produktalternativ och återvinna avfall & restprodukter som ett led att möta kundernas behov samt för att bidra till mer hållbara lösningar ur miljösynpunkt.

Varmt välkomna till Carbomax AB.

Västerås 2017-09-01

Robert Idegren och Catharina Lindgren

Carbomax var nominerade till Västerås Stads Hållbarhetspris 2016

GS17_nomineringslogotyp_hallbarhetspris_vit

Vi är oerhört glada och stolta att meddela att Carbomax var ett av tre företag som blev nominerade till Västerås Stads Hållbarhetspris 2016. Detta är ett tydligt kvitto på att vårt intensiva arbete med att förbättra processer och rutiner verkligen gett resultat.

Motivering:

Genom att tillvarata sina egna och branschens restprodukter, tar Carbomax sitt ansvar för miljön och mer därtill. De skapar samtidigt nya affärer och en effektivare  råvara. Carbomax imponerar genom att sätta ambitionerna högre än branschens redan höga krav. Med goda rutiner lyckas de öka kundnyttan, förbättra arbetsmiljön,  minska miljöpåverkan och reducera behovet av jungfruliga råvaror.

Ny logistiksamordnare till Carbomax AB

Carbomax AB förstärker sina resurser inom order/logistik. Markus Vesa tillträder den 26/9 som logistiksamordnare och kommer närmast från Skan Log Lagerpartners AB.

Save the date – Nordic Alloy Seminar 2017

216213_header_newsletter_1200x518_v2

We are happy to announce the dates for our Nordic Alloy Seminar 2017. Next year’s event will take place at Johannesberg’s Castle, outside of Stockholm between the 16th and 17th of May. During the Nordic Alloy Seminar you will be able to listen to interesting lectures and have time to network with fellow colleagues within your work area.