En förstklassig samarbetspartner för metallurgisk industri

Carbomax är experter på att anpassa kol och legeringar för processerna hos stålverk och gjuterier. Sedan 1992 levererar vi lösningar som lever upp till höga krav på service, noggrannhet och flexibilitet.

Vårt läge, i Västerås vid Mälaren, gör att vi kan leverera stora volymer med kort varsel. Vi drivs av att ständigt utveckla processer och produkter som höjer kvaliteten och effektiviserar arbetet för våra uppdragsgivare.

Sedan ett antal år har vi också briketterat kunders avfall för att underlätta återvinning av metaller i t.e.x. en ljusbågsugn. Detta arbete utvecklas kontinuerligt vad gäller typ av avfall, recept och bindemedel.

Den 1 september 2017 slutfördes arbetet med att sammanföra AB Ferrolegeringar (ABF) med Carbomax AB. Arbetet har pågått sedan slutet på 2014 när RI Holding AB förvärvade ABF. Det nya Carbomax omfattar nu också alla ABF´s specialområden bl.a. vad gäller niob, nickel, molybden, mangan och legeringstråd. Carbomax fortsätter också utvecklingen av ett patent som avser produktion av ferromolybden.

Exempel på detta är vår senaste innovation, anläggningen för återvinningsbriketter, som du kan läsa mer om här. Vår ständiga processutveckling har också fört med sig ISO-certifieringar inom kvalitet och inom miljö. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 sedan 2002.

Carbomax verksamhet startade 1992 och omsättningen för de sammanslagna bolagen ligger på ca 1 000 MSEK. Företaget sysselsätter 28 personer och beräknas leverera ca 100 000 ton råvaror till metallurgisk industri.