Delar av vårt sortiment

Carbomax besitter en stor kunskap om råvaror för den metallurgiska industrin. Vi importerar material från jordens alla hörn till vår produktionsanläggning och vårt lager ­i Västerås. Våra produkter levereras till stålverk och gjuterier i norra Europa, främst Skandinavien. Materialen anpassas för att passa respektive kunds smältprocess optimalt. 

Kol och legeringar

Basen i produktpaletten är unikt anpassade kolprodukter och ferrolegeringar. Kol i form av antracit, petroleumkoks eller grafit. Några exempel på legeringar är ferrokrom, ferromangan och ferrokisel. Vår erfarenhet av olika kvaliteter och ursprung gör att vi kan bistå med alternativ som ökar effektiviteten.

Briketter underlättar återvinning av restprodukter för ökad utnyttjandegrad

Vid järn- och stålproduktion bildas det många restprodukter, som i flera fall inte tas tillvara på bästa sätt. Carbomax har utvecklat ett briketteringskoncept som gör det möjligt för bl.a. stålverk att effektivt kunna recirkulera restprodukter från produktionen istället för dyrare extern återvinning eller i värsta fall en deponering av restprodukter.

Ambitionen är således att med hjälp av unika briketter kunna kombinera olika råvaror som är unikt anpassade för varje process. Finesandelen av prima legeringsråvaror kan likaledes nyttjas tillsammans med restprodukter, vilket kan ge såväl kostnadsbesparingar som ett effektivare kretslopp av råvarorna. Oavsett recept visar Carbomax briketter en hög hållfasthet, som gör att de kan hanteras på samma sätt som ordinarie råvaror i styckeform.

stalman