LC-FeCr 006/003

Typanalys %

Cr 68% (65% min)
0,05% (0,06 % max
Si 0,6% (1,5 % max)

Kornstorlek

10 – 50mm (min 80% inom intervallet)

LC-FeCr 010

Typanalys %

Cr 70% (66% min)
0,09% (0,10 % max)
Si 0,6% (1,5 % max)

Kornstorlek

10 – 50mm (min 80% inom intervallet)

LC-FeCr 025

Typanalys %

Cr 68% (66% min)
0,21% (0,25 % max)
Si 0,6% (2,0 % max)

Kornstorlek

10 – 50mm (min 80% inom intervallet)

MC-FeCr

Typanalys

Olika varianter från C < 1% till C < 4%

HC FeCr 6/8

Typanalys %

Cr 67 – 70% (66% min)
6,0% (6,5% max) respektive 8,0% (8,5% max)
Si 0,5% (1,0% max)

Kornstorlek

1 – 5 mm och 10 – 50mm (min 80% inom intervallet)