Ympmedel B-1

Sammanfattning

Ympmedel baserad på barium

Användningsområde

För grå och seg järn

Typanalys %

Si 72 – 77%
Al 0,75 – 1,25%
Ca 0,75 – 1,25%
Ba 0,75 – 1,25%

Kornstorlek

0,2 – 0,7mm och 0,7 – 3mm (min 80% inom intervallet)