Carbomax G-Superior

Sammanfattning

Högsta kvalitet av uppkolningsmedel. Snabb inlösning och högt utbyte, med extremt låga föroreningshalter av svavel och kväve. Även lågt innehåll av flykt och aska.

Typanalys %

C-fix 99,8 (min 99,5) S < 0,02 (max 0,05)
N < 0,02 (max 0,05)
Aska < 0,1 (max 0,30)
Flykt. < 0,1 (max 0,20)
H2O (max 0,30)

Kornstorlek

0,5 – 5 mm alt. 3 – 10 mm