Carbomax G-Superior

Sammanfattning

Högsta kvalitet av uppkolningsmedel. Snabb inlösning och högt utbyte, med extremt låga föroreningshalter av svavel och kväve. Även lågt innehåll av flykt och aska.