Carbomax G

Sammanfattning

Mycket effektivt uppkolningsmedel med snabb inlösning och högt utbyte, med extremt låga föroreningshalter av svavel och kväve.