Carbomax G

Sammanfattning

Mycket effektivt uppkolningsmedel med snabb inlösning och högt utbyte, med extremt låga föroreningshalter av svavel och kväve.

Användningsområde

Uppkolning för segjärn

Typanalys %

C-fix 99 (min 98,5) S < 0,03 (max 0,05)
N < 0,03 (max 0,05)
Aska < 0,4 (max 1,0)
Flykt. < 0,4 (max 1,0) H2O (max 0,3)

Kornstorlek

0,5 – 5 mm, 3 – 10 mm eller efter önskemål