Carbomax PK-LN6

Sammanfattning

Kalcinerad petroleumkoks med lägre kvävehalt.

Användningsområde

Uppkolning

Typanalys %

C-fix 99,2 (99 min)
S 0,4 (0,5 max)
N 0,2(0,6 max)

Kornstorlek

0,2 – 4mm, 0,5 – 10mm och 0,5 – 20mm (min 80% inom intervallet)