PK-MS

Sammanfattning

Kalcinerad petroleumkoks

Användningsområde:

Uppkolning av gråjärn

Typanalys %

C-fix 99,2% (97,8% min)
S 1,0% (1,4% max)
N 0,8% (1% max)

Kornstorlek

0,7 – 4mm, 0 – 3mm, 3 – 9mm och 5 – 12mm  (min 80% inom intervallet)