Verksamhetspolicy

Carbomax tillverkar, lagerhåller och levererar kolprodukter och legeringar till den metallurgiska industrin i norra Europa, samt återvinner restprodukter från branschen. Vår ambition är att alltid leverera rätt material till rätt kvalité i rätt tid.

Vår största påverkan på yttre miljö är stoft och damm från verksamheten som sprids med vind och vatten, samt avgaser från process och transporter. Den inre miljön påverkas i första hand av damm och buller.

Vi undersöker och utvärderar kontinuerligt och systematiskt kvalitetsfaktorer och påverkan på yttre och inre miljö. Vi beaktar miljöfrågor samt följer lagstiftning och andra krav i alla beslut.

Det ger oss underlag för vårt arbete att öka kundnyttan, förbättra arbetsmiljön samt minska miljöpåverkan och förebygga miljöföroreningar. Med ständiga förbättringar av verksamheten befäster Carbomax målet att vara en bra arbetsplats för medarbetarna, ett föredöme i regionen och bästa val för kunderna.