Vi bygger ut igen

I och med att Carbomax sedan den 1 september omfattar även gamla AB Ferrolegeringar har behovet av större kontorsytor i Västerås ökat. En optimering av lager- och processytor har skett successivt under två år men nu behöver vi få ett kontor ”up-to-date. Projektet består i att bygga ut övre våningen på kontoret, så att hela byggnaden blir en ”tvåplanare”. Västerås samlar numer hela Carbomax verksamhet, förutom några externa lager i närheten av kunder som köper stora mängder och/eller kritiska råvaror.

Viktigt för Carbomax vid utvecklingen av siten i Västerås är att Västerås fortsätter att utvecklas som stad och nav. En avgörande faktor har varit kommande satsning i Västerås hamn – den gör att Carbomax långsiktigt kan satsa på att utvecklas i Västerås till konkurrenskraftiga villkor. Sjövägen är och förblir överlägsen för Carbomax och andra bolag som fraktar stora mängder gods, både vad gäller miljöprestanda och ekonomi. Många av kunderna inom våra huvudbranscher gjuterier och stålverk når vi sedan inom 3 timmar landvägen.