Vi vann Miljö- och klimatpriset

Den 3 december 2021

Efter åtgärder mot att bli en självklar partner för en hållbar nordisk stålindustri, har vi blivit tilldelade Miljö- och klimatrådets hederspris 2021. Motiveringen lyder:

”Miljö- och klimatrådets hederspris 2021 tilldelas Carbomax för sitt arbete med industriell vattenrening.
Carbomax är en pionjär inom hållbar produktanvändning. Föroreningar i dagvatten är ett betydande miljöproblem och kan påverka naturliga ekosystem.

Carbomax har tagit sig an detta genom att starta upp den första svenska anläggningen för vattenrening med ett cirkulärt material. Här återvinns en restprodukt från metalltillverkning till ett nytt material med stor miljönytta. Carbomax bidrar därigenom till att göra stålindustrin mer hållbar. Med sitt arbete bidrar Carbomax till att göra Västmanland till en miljö- och klimatförebild”